Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viatereseek tereseek
Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd. Wdrap się na górę tylko tyle, by sprawdzić, że jest górą. Nie zobaczysz góry z jej szczytu.
— Frank Herbert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland viamefir mefir
Choć chcą być razem, im bardziej się zbliżają, tym bardziej się ranią.
— Yoshiyuki Sadamoto
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajuzcienielubie juzcienielubie
Przyjdę w nocy i scałuję z Ciebie cały dzień.
— 20.01.2015
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajuzcienielubie juzcienielubie

Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo. 
— Joseph Conrad.
Zatrzymaj się. Nie musisz wiecznie zabiegać o przychylność ludzi dookoła.
— Beata Pawlikowska

i jeśli nie spałaś ze mną
w jednym pokoju i nie słyszałaś mojego kaszlu
tłumionego w płucach żeby jej nie obudzić
nie wiesz że potrafię być romantyczny

— Piotr Macierzyński
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
Któregośœ dnia ktośœ zostanie Twoim szczęściem. Tak po prostu.
Reposted frommylifee mylifee viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viaintroverted introverted
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viaintroverted introverted
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać.
— Stanisława Fleszarowa
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaintroverted introverted
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają nigdy więcej: słowa, czas i szanse
— prawdziwie życiowe
Reposted frommuslowa muslowa viahersmile hersmile
Choć chcą być razem, im bardziej się zbliżają, tym bardziej się ranią.
— Yoshiyuki Sadamoto
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahersmile hersmile
9295 4dce 500
Suit up.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasuits suits
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl